Baza materială


În perioada septembrie 2012-iunie 2014, școala și-a desfăşurat activitatea într-o clădire modernizată, amplasată pe str. Aluniş nr.36, cu trei săli de clasă, o sală de mese și o bucătărie, respectiv o curte de aprox. 1400 mp pentru joacă.

Începând cu 1 septembrie 2014, grădinița și școala s-au mutat într-un sediu nou, pe bv.Liviu Rebreanu nr.35 (fosta Școală Generală nr.9), unde dispunem de:

- 9 săli de clasă dotate cu mobilier adecvat desfăşurării procesului instructiv-educativ

- laborator matematică

- laborator fizică-chimie

- laborator informatică

- laborator geografie

- sală și teren de sport (tenis, fotbal)

- cabinet consiliere psihologică

- cabinet medical

- sală de mese

- bucătărie, oficiul şi spălător modern utilate

- toalete dotate modern

- spaţii cu destinaţie administrativă

Date de contact